Gặp gỡ nhóm các nhà đổi mới!

Nhân lực chủ chốt

Đội ngũ lãnh đạo

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của họ thông qua phát triển phần mềm, website,
Giúp doanh nghiệp xây dựng quy trình phát triển phần mềm tối ưu và linh hoạt.

Nguyễn Thái An

Người sáng lập

Ngô Thị Vân Chinh

Japanese BrSE

Ngô Hoàng Sơn

PM & Trưởng bộ phận Mobile

Đào Ngọc Thành

Trưởng bộ phận FE
// Chúng tôi không chỉ mang đến những kỹ năng viết mã tốt

Hãy cùng xây dựng Website của bạn!

// Website tiêu biểu

Chúng tôi được tin tưởng bởi hơn 40+
chủ sở hữu Website lớn trên toàn cầu

Đi lên đầu trang website