// Tổng quan

Dịch vụ xây dựng
Nhóm làm việc từ xa

01.
Tận tâm

Là tiêu chí hàng đầu khi xây dựng đội nhóm. Sự hài lòng của người dùng, với khách hàng là thành công của chúng tôi

02.
Hiệu quả

Đặt hiệu quả lên hàng đầu giúp chúng tôi luôn luôn nổi bật hơn các đội nhóm khác, một đội không có hiệu quả là không thành công

03.
Linh hoạt

Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ thì đội ngũ phát triển phải linh hoạt để đáp ứng với sự thay đổi bất cứ lúc nào.

04.
Đồng lòng

Phát huy điểm mạnh của tập thể và chú trọng trách nhiệm cá nhân giúp chúng tôi luôn luôn là đội nhóm điển hình, hiệu quả cao.

01
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Giải pháp tốt nhất

Giải pháp vượt trội

02
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Chi phí rẻ nhất

Chi phí thấp chất lượng cao

03
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Kinh nghiệm lâu năm

Hơn 18 năm kinh nghiệm

// Quy trình

Quy trình tuyển dụng
quản lý

Quy trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm 10 bước theo thứ tự để tìm được nhân sự phù hợp về kỹ năng, tâm lý, phẩm chất. Đây là khâu đầu tiên của công tác quản trị nguồn nhân lực, thực hiện tốt khâu này mới có thể làm tốt các bước tiếp theo.

VGA - Dịch vụ SEO - Website XEM THÊM

Sau khi tuyển dụng chúng tôi thực hiện đào tạo kỹ năng và kiến thức cơ bản về làm việc nhóm, bồi đắp kiến thức để phù hợp với từng yêu cầu cụ thể. Mọi team đều được xây dựng dựa trên triết lý agile và tuỳ chỉnh để mang lại hiệu quả tốt nhất.

VGA - Dịch vụ SEO - Website XEM THÊM

Sau khi xây dựng nhóm phát triển được duy trì dựa trên sự hợp tác đồng lòng dựa trên triết lý win-win-win. Chúng tôi luôn theo sát để giữ vững đội nhóm ở giai đoạn hoạt động hiệu quả, kéo dài thời gian của giai đoạn này. Giúp khách hàng duy trì với chi phí thấp nhất.

VGA - Dịch vụ SEO - Website XEM THÊM

Không có gì là hoàn hảo, dù cho đội nhóm có làm việc tốt đến đâu cũng có điểm yếu và chúng tôi luôn theo sát các nhóm, xây dựng quy trình để các nhóm tự cải tiến thông qua các vòng lặp được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm về quản trị để đạt hiệu quả cao nhất.

VGA - Dịch vụ SEO - Website XEM THÊM

// Chọn gói dịch vụ

Chi phí linh hoạt

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thông qua quy trình xây dựng đội nhóm từ các chuyên gia hàng đầu
Chi phí linh hoạt dựa trên những yêu cầu cụ thể của khách hàng. Ngoài ra còn các gói chi phí mẫu sau đây:

VGA - Dịch vụ SEO - Website

Siêu Tiết kiệm

$ 6,000

Hàng tháng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Senior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Middle
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Junior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Devops
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Văn phòng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý cơ bản
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý nâng cao
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Đào tạo
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Thiết bị
Mua ngay
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Tiết kiệm

$ 7,500

Hàng tháng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Senior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Middle
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Junior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Devops
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Văn phòng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý cơ bản
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý nâng cao
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Đào tạo
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Thiết bị
Mua ngay
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Phổ thông 1

$ 10,000

Hàng tháng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Senior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Middle
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Junior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Devops
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Văn phòng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý cơ bản
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý nâng cao
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Đào tạo
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Thiết bị
Mua ngay
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Phổ thông 2

$ 11,000

Hàng tháng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Senior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Middle
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Junior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Devops
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Văn phòng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý cơ bản
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý nâng cao
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Đào tạo
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Thiết bị
Mua ngay
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Cao cấp 1

$ 12,800

Hàng tháng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Senior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Middle
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Junior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Devops
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Văn phòng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý cơ bản
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý nâng cao
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Đào tạo
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Thiết bị
Mua ngay
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Cao cấp 2

$ 13,800

Hàng tháng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Senior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Middle
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 02 Junior
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 01 Devops
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Văn phòng
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý cơ bản
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Quản lý nâng cao
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Đào tạo
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Thiết bị
Mua ngay
// Website tiêu biểu

Chúng tôi được tin tưởng bởi hơn 40+
chủ sở hữu Website lớn trên toàn cầu

Đi lên đầu trang website