// Chúng tôi là

Đối tác tin cậy
nâng cấp phần mềm

VGA là đối tác được lựa chọn của nhiều Website hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người thách thức công nghệ. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của họ thông qua phát triển website, phần mềm.

Chúng tôi có thể giúp duy trì và cải thiện website của bạn và giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến SEO và tiếp cận người dùng mà một doanh nghiệp có thể gặp phải.

// Kinh nghiệm. Thế mạnh

Chúng tôi làm gì

Dịch vụ phát triển Website

VGA là đối tác được lựa chọn của nhiều Website hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người thách thức công nghệ.. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của họ thông qua phát triển, nâng cấp Website, đưa doanh nghiệp tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Nhân lực chủ chốt

Đội ngũ lãnh đạo

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của họ thông qua phát triển phần mềm, website,
Giúp doanh nghiệp xây dựng quy trình phát triển phần mềm tối ưu và linh hoạt.

Nguyễn Thái An

Người sáng lập

Ngô Thị Vân Chinh

Japanese BrSE

Đào Ngọc Thành

Trưởng bộ phận FE

Ngô Hoàng Sơn

PM & Trưởng bộ phận Mobile
+
Khách hàng
+
Dự án đã hoàn thành
+
Nhóm tư vấn
+
Năm kinh nghiệm
// CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Cải thiện và đổi mới
theo xu hướng công nghệ

Chúng tôi tìm kiếm nhân sự và xây dựng các nhóm phát triển chuyên dụng từ xa của riêng bạn phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Ứng dụng di động 70%
Dịch vụ website 90%
Thiết kế hệ thống 60%
Đi lên đầu trang website