// Tổng quan

Dịch vụ phát triển
Website tốt nhất

01.
Backend

Chúng tôi cam kết xây dựng các giải pháp chất lượng cao và bền vững. Các ngôn ngữ PHP, Nodejs, Python, Golang..

02.
Frontend

Chúng tôi cam kết xây dựng một cách tinh gọn, hiệu quả và chất lượng. Các ngôn ngữ Nextjs, Vuejs, React, Html...

03.
Infrastructure

Chúng tôi cam kết xây dựng hệ thống với chi phí vận hành và bảo trì thấp nhất. Chúng tôi sử dụng K8s, Nginx, cân bằng tải...

04.
SEO

Đội ngũ giàu kinh nghiệm và trình độ cao. Chúng tôi cam kết website của bạn sẽ được đánh giá cao của các công cụ tìm kiếm.

01
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Giải pháp tốt nhất

Giải pháp vượt trội

02
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Chi phí rẻ nhất

Chi phí thấp chất lượng cao

03
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Kinh nghiệm lâu năm

Hơn 18 năm kinh nghiệm

// Quy trình

Quy trình phát triển
sản phẩm

Sau khi nhận yêu cầu, khảo sát chúng tôi sẽ sẽ kết hợp kỹ thuật, kinh tế, quản lý để phân tích tổng quan, tìm ra giải pháp tối ưu, xác nhận sau đó mới thực hiện chia nhỏ ra để phân tích chi tiết. Bước tiếp theo sẽ được thực hiện ngay sau khi phần nhỏ này hoàn thành để tối ưu hoá chi phí và đáp ứng với sự thay đổi.

VGA - Dịch vụ SEO - Website XEM THÊM

Sau khi đã có phân tích tổng quan chúng tôi sẽ xem xét để có cái nhìn tổng thể và lấy phần chia nhỏ để thiết kế gần như song song với quá trình phân tích. Tránh thời gian lãng phí, chờ đợi quá trình phần tích. Phần nhỏ thứ nhất trong bước 2 là kết quả thứ nhất của bước 1. Đây là quá trình quan trọng cho việc tối ưu hoá chi phí cho hiện tại và tương lai.

VGA - Dịch vụ SEO - Website XEM THÊM

Sau khi có bản thiết kế tổng quát và chi tiết cho 1 phần nào đó, chúng tôi sẽ thực hiện xây dựng, code ngay sản phẩm. Đảm bảo chất lượng cũng như rút ngắn thời gian đem sản phẩm tới tay người dùng một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi bất cứ lúc nào từ khách hàng hay đội kiểm thử và đánh giá.

VGA - Dịch vụ SEO - Website XEM THÊM

Bước kiểm thử được thực hiện ngay sau khi một phần nhỏ được xây dựng xong. Đảm bảo kiểm thử ở nhiều góc độ như lập trình viên, đội ngũ kiểm soát chất lượng và người dùng cuối. Đảm bảo ít phát sinh lỗi không mong muốn và tìm kiếm những vấn đề chưa phù hợp để cải tiến ngay khi sản phẩm chưa hoàn thiện.

VGA - Dịch vụ SEO - Website XEM THÊM

// Chọn gói dịch vụ

Chi phí linh hoạt

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của họ thông qua phát triển phần mềm, Website
Giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều người dùng hơn với chi phí thấp nhất.

VGA - Dịch vụ SEO - Website

Tiết kiệm

$ 1,500

Monthly Package
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Web Counsulting
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 24/7 System Monitoring
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Machine and Deep Learning
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Data Quality Management
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Security Management
Mua ngay
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Phổ thông

$ 2,500

Monthly Package
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Web Counsulting
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 24/7 System Monitoring
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Machine and Deep Learning
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Data Quality Management
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Security Management
Mua ngay
VGA - Dịch vụ SEO - Website

Cao cấp

$ 4,500

Monthly Package
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Web Counsulting
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website 24/7 System Monitoring
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Machine and Deep Learning
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Data Quality Management
 • VGA - Dịch vụ SEO - Website Security Management
Mua ngay
// Website tiêu biểu

Chúng tôi được tin tưởng bởi hơn 40+
chủ sở hữu Website lớn trên toàn cầu

Đi lên đầu trang website